loading...

Skogen i den småländska utvandrarbygden

Skogen kallades förr för "Fattigmans tröja" - den gav skydd för blåsten, den blev till hus och till ved som gav värme. Författaren Vilhelm Moberg har beskrivit sin hembygd genom huvudpersonerna Karl-Oskar och Kristina och om hur de och många av 1800-talets fattiga torpare utvandrade till Amerika från dessa skogstrakter - det som idag kallas Vilhelm Mobergs Utvandrarbygd. Vandra genom vackra skogar, längs sjöar och bäckar och upplev spännande emigrantminnen och byar och gårdar vars namn tillhör världslitteraturen; Ljuder, Moshult, Långasjö, Duvemåla, Linneryd....

För när man kommer ut i skogen är det som tiden har stått stilla, länge, länge. Men skogen är i högsta grad en levande organism. Växtlighet lever och dör, faller och förmultnar, växer upp i ett evigt kretslopp. Detta är också djurens hem. Vandra med respekt bland träd, fåglar, däggdjur och markens alla spännande små invånare. 


Stormarna Gudrun och Per
Den stora orkanen Gudrun skakade södra Sverige den 5 januari 2005.
Den 14 januari 2007 var det dags igen - en påföljande orkan, kallad Per, orsakade nästan lika mycket skada som Gudrun.

Vid Per fälldes 12 miljoner kubikmeter skog, att jämföra med Gudruns 75 miljoner kubikmeter, d.v.s. ungefär sex gånger mer. Liksom vid Gudrun förvärrades skogsskadorna av att marken saknade tjäle. Detta har förstås gett förödande konsekvenser för skogsnäringen.

Skogen - en arbetsplats
Skogsarbete pågår ständigt någonstans. Som vandrare kan man råka ut för att de tunga skogsmaskinerna har skadat någon liten sträcka av leden, dvs att det kan bli lite svårare att ta sig fram på någon kortare sträcka. Men vi har förståelse för detta. Skogsnäringen är viktig för Sverige.

Skyltning av leden
Men för oss vandrare har de stora vindfällena gett ett ljusare och öppnare landskap med mera lövskog. De nya träden, slyet, växer med rasande fart, ca 2 m/år Till förargelse för alla som är ansvariga för leden... Det är tidsödande att hålla vandringsstigarna öppna. Så ha förståelse för dem som försöker hålla jämna steg med det växande slyet. Var därför extra noga med att följa skyltarna på vindfällen.

Allemansrätt - Allemansplikt
95% av all skog i Sverige är privatägd liksom all jordbruksmark. Vi går på mark som människor har vårdat i många generationer och århundraden. Genom den unika svenska Allemansrätten har vi alla ändå möjlighet att få vistas i dessa marker. Läs mer här bredvid om vad Allemansrätten innebär. 
Lämna efter dig ett tack - och ingenting - och var välkommen in i skogen!
Läs mer

Skogen och smålänningarna
Mäktig, susande skog. Ibland ljuv som bokskogen med sitt spröda bladverk och skimrande ljusgröna dagar men oftare djup och mörk som den mest bauerska urskog med mystiska trollskepnader bakom varenda stam och kanske prinsessan Tuvstarr vid dolsk tjärn. 
Många är de berömda smålänningar som tjänat sitt levebröd genom att berätta sagor och historier. Ur den småländska myllan har växt konstnärer och författare som för evigt har etsat in sig i vår historia. Alla har de öst ur en rik källa en myter, sagor och sägner, ty uppfinningsrikedomens gåva hänger nära ihop med fantasins Vättar, glosoar, skogsrån, drakar, lindomar, lyktgubbar, näcken... vad allt kunde man träffa på, i skogen. Oden själv sägs vara frekvent gäst, med korparna Hugin och Mumin, skogens själar, tätt efter. Och Döderhultaren, han förstod att smålänningens kärna var av trä.

Träden, allas näring
Skogen är hjärtat i Småland. Här har den småländska historien sina rötter, i mager, fattig utvandrarbygd. Skogen var fattigmans tröja och de finurliga smålänningarnas räddningsplanka i nöden. Träden gav inte bara näring åt fantasin, de gav allt som behövdes för att ge en ytterligare utkoms: virke till hus och möbler, kol pottaska, tjära och beck. Trogna hästar och män gjorde timmer- och järnkörslor i skogen och milade kol, dagsverken för att betala för torftiga torp och ofta tomma åkerlappar. En verklighet vi känner genom bl a Vilhelm Mobergs och Astrid Lindgrens ögon.

Aldrig rådlös
Redan på medeltiden gjorde varje småländsk bonde sitt eget järn till husbehov. På hyggenas och lyckornas grund växte järnindustrin fram i stor skala under 1600-talet. Med träkol framställdes järn ur myrmalmen. Smålänningarna var duktiga på att fiska myrmalm på vintrarna, från isen genom vakar. Ett mödosamt arbete. När järnindustrin slogs ut av den rikare och effektivare bergmalmshanteringen stod smålänningen åter med tomma händer. Nåja, en smålänning är kanske brödlös, men aldrig rådlös.

Glasets vagga
I kyrkans spår, som var nog täta i dessa mörka skogar, fulla av vidskepelse, byggdes på 1500-talet kyrkor och kloster av hantverkare från Europa som kunde konsten med glas. Kanske en och annan blev kvar i Småland. När handeln blev livligare och gamla marknadsplatser blev till städer där borgerskap och herremän efterfrågade luxuösa föremål, spirade glastillverkningen fram på de gamla järnbrukens grund, liksom pappersbruk och träindustri. Smålänningarnas okuvliga överlevnadsvilja hade åter hittat utvägar.

Svensson drog till Amerika
Freden, vaccinet och Ahlströmers potäter orsakade en otrolig folkökning och ett välbestånd bland vanligt folk, men de hemska nödåren, som vi får en glimt av i Vilhelm Mobergs världsberömda utvandrarromaner, gav missväxt, fattigdom och svält. I mitten på 1800-talet började den stora utvandringen. Under 80 år utvandrade 1,2 miljoner, ca 1/4 av Sveriges befolkning, varav 200 000 från karga Småland, där skogen inte längre räckte till. Bakom utvandringen låg förstås också religiösa skäl. Frikyrkliga och ortodoxt troende fick det allt svårare här hemma. Guldfebern gjorde också sitt till. Med skriften"På tur i Vilhelm Mobergs utvandrarbygd" i handen, kan vi resa bakåt i tiden på en sagolik rundtur och återuppleva utvandrarhistorien. I Utvandrarnas hus i Växjö finns ytterligare bevis för att smålänningen aldrig ger upp.

Skogen, en rik näring
Smålänningarna bygger än idag stora delar av sitt näringsliv på skogsindustrin, så är vi ju också ett av Sveriges skogsrikaste landskap med ca 75% skog.Trä- och möbelindustrin, byggd på gamla traditioner och nu i modern tappning, lever fortfarande i hela Småland med centrum i Möbelriket. Det är ingen slump att Ingvar Kamprads första IKEA-varuhus grundades i Småland!
I modern tid har skogen kommit till ännu mera nytta, bl a till biobränsle, fjärrvärme och konstruktioner av allt högre trähus. 
Även det fantastiska Glasriket ligger mitt i Småland av en anledning - skogen. Förr gick det åt mycket skog för att smälta sand till varmt glas och glasbruken etablerades i skogrika trakter.

En småländsk hjärtesak
Skogen ger så mycket. Vindlande stigar för promenad, friluftsliv, bär- eller kantarelljakt t.ex. Och visst är det något särskilt med trä! Ett levande material, mjukt, luktar gott, det kan användas till så mycket. En bit sälg blir till en pipa om våren, pinnar till en eld att grilla över, bräder till tak över våra huvuden och möbler i våra hem. Tänker man så är det lätt att förstå den småländska förkärleken till skogen. Skogen är hjärtat och livsnerven i detta landskap, dess levande historia och nutid ligger framför dig som en smultronbacke av upplevelser. Tag ett gyllene strå och plocka de smultron som lockar dig mest.

Välkommen till Småland och utvandrarbygden!