Karta och ledbeskrivning över Utvandrarleden

Ledbeskrivning 
Siffrorna hänvisar till de punkter som är utmärkta på kartan.


1. Korrö hotell, vandrarhem och resturang, Linneryd, tel. 0470-34249
Korrö är en gammal hantverksby, där Ronnebyåns vatten varit kraftkälla för ett antal hantverk såsom kvarn och såg sedan 1500-talet. Vandringsleden går söderut genom Korrö naturreservat och vidare utmed Ronnebyån. 
Hemsida: www.korro.se

2. Vallen du går på är en fördämning mot vår och höstflod i Ronnebyån. En så kallad invallning, med ett system av kanaler anslutna till ett (3.) pumpverk för torrläggning av ca 40 ha jordbruksmark. De ursprungliga fördämningarna utfördes 1939-1944 för hand med spade.

4. Byn Bro med vattenfall i Ronnebyån hade redan år 1580 tre forskvarnar och två gräskvarnar. De sistnämnda var förmodligen, skvaltkvarnar. Se skylt.

5. Sjön Vikholmen.

6. Modern plantskola. Här produceras 8 miljoner gran-, tall- och björkskogsplantor per år.

7. Flåboda backe med domarring (500 fkr - 500 ekr). Backen har använts som upplagsplats för timmer och massaved, vilket flottades till såg- och massafabriken i Konga. Flottningen upphörde på 40-talet.

8. Vandringsleden går nu på en gammal färdväg vid sidan av och på en (9.) grusås där ett flertal större gravrösen finns bevarade.

10. Gravröse med hällkista från 1500-500 år fkr. i botten. Gjorda lösfynd visar att trakten varit bebodd redan för 5000 år sedan.

11. Gravröse.

12. Vieboda. Toaletter.

13. Gårdsgrund, Högebomåla. År 1836 då Södra Sandsjö kyrka invigdes av biskop Esias Tegnér, erhöll dåvarande ägaren Lars Persson, Lantbruksakademins medalj för nykonstruktion av torkria. Nu är hela egendomen skogsbevuxen.

14. Rastplats vid Sandsjön. Sopkärl.

15. Varggropen, en stensatt fångstgrop, mycket välbevarad.

16. Dångs bro, stenvälvd äldre landsvägsbro, byggd på 1840-talet.

17. Affär i bensinmacken. 500 meter till matservering och Örmobadet med bassängbad under juni-augusti.

18. Näset, Dångebo (2000 m) tältplats med badplats och duschmöjligheter

19. Södra Sandsjö kyrkby här finns en kyrka.

20. Kavelbro. Leden går här över sankmarken på kavelbro, det vill säga rundvirke lagt på längden och tvären, förmodligen också på risbädd. Bron anlades 1918-1919 för hästforor som fraktade timmer och massaved till Gamle såg vid Krokfjorden och till Konga massafabrik, nu nedlagd.

21. Klostergrottan är en geologisk sevärdhet, där man enligt gjorda fynd vid utgrävning, funnit att platsen varit bebodd på stenåldern.

22. Abrahamhult. Övernattningsmöjligheter, kontakta:
Abrahams Camp
Abrahamshult 5
36298  Älmeboda
 Tel +46- 477-10909
Epost: info@abrahamscamp.com
Hemsida: www.abrahamscamp.com

23. Kulagölen (1500 m) ädelfiskevatten, fiskekort erfordras, vindskydd.

24. Åskefällalund, vindskydd intill Kinnens strand, eldstad, toalett.

25. Skärsnäs by. Från Åskefällalund till Skärsnäs går leden över tidigare odlade marker. Gamla slåtterängar, torpåkrar och mossodlingar vittnar om odlarmöda, den nu igenvuxna kanalen i Skärsnäs grävdes och sprängdes 1893. Kanalgrävarna hade en krona om dagen hela kostnaden blev 2000 kr.

26. Djupasjön, kommunal bad- och campingplats, vatten, toalett.

27. Yxnanäs fornstuga intill landsvägen och Yxnanäs skola inrymmer Yxnanäs hembygdsförenings museum. Ring Leif Jonsson 0477 - 660 59.

28. Holken, Yxnanäs, kan erbjuda övernattning. Rum med sjävhushåll. Boka på tel. 0477 - 16411, 66085. Frukost kan förbokas.

29. Bautastenar och hällkista (500 m)

30. Ålfiske, "Ålavärmen" ägs av "Yxnanäs byamän" sedan urminnes tid enligt ett åldrigt domslut, det är ett gemensamhetsfiske som nyttjas i viss turordning.

31. Landskapsgräns mellan Småland och Blekinge, Gränsen går genom gränsbäck och Flatsjön. Söder om sjön storblockig terräng med "runkesten" på berghäll (sten som man kan få i gungande rörelse. Rucka på).

32. Flatsjön. Denna trakt var gränsområde mellan Sverige och Danmark fram till 1568. Barrskogsområdet här kallas "Ulvamon" (ulv detsamma som varg).

33. Soldattorp, de stora grovkorniga stenblocken vid denna del av leden kallas "Blekingegranit" och de mer finkorniga för "Växjögranit".

34. Byn Rammsjö, namnet "Ramm" i Rammsjö kan härledas från ram=korp. I denna by finns åttaknutshus öster om vägen. Här finns en rastplats med toalett. Du finner också en loggbok där du kan skriva ditt namn.

35. Gravrösen, intill vägen mot Runnamåla från sen stenålder eller bronsålder.

36. Allgunnås Västergård. En sägen förtäljer att en kung finns begraven i ett av gravrösen öster om leden.

37. Häljanäs, namnet kan härledas från "helig" och "näs" vilket kan betyda helig plats. Troligtvis har denna plats varit ett hedniskt offerställe.

38. Häljanäs badplats, här finns toalett, dusch, friluftsbad och möjlighet att tälta. Öppettider 10/6-15/9. Anläggningen tillhör Emmaboda kommun.

39. Lägerplats och toalett, med fin utsikt över sjön Flaken.

40. 41.Dalen och Lunden, två f.d dagsverkstorp från 1800-talet som tillhör gården Totamåla.

42. Råamåla by. I filmen "Utvandrarna" förlades inspelningen hit av scenen föreställande "avresan från Korpamoen till Åkerby vägskäl" på den lilla skogsvägen med de många grindarna.

43. Sjökullen. Från denna höjd syns Långasjö kyrka och den sänkta Långasjön. Under 1980-talet restaurerad i sin norra del.

44. Koppekull, har en mangårdsbyggnad med "Amerikapåverkad stil" Detta beror på att en återvändande son från USA lät uppföra densamma, och rev den gamla mangårdsbyggnaden från 1700-talet och byggde ett nytt boningshus där.

45. Långasjö Kyrkby. Leden går genom den äldre delen av kyrkbyn, på författarinnan Gertrud Liljas väg där hennes barndomshem är beläget. I närheten av det stora växthuset finns Galleri Garvaregården inrymt i en gammal ladugård. Det mindre huset intill är en gammal garveribyggnad. I kyrkbyn finns möjlighet till proviantering och övernattning. Fiske och bad är möjligt i Långasjösjön. Fiskekort säljes på vandrarhemmet.

46. Långasjö Vandrarhem, tel. 0471-50310, 070-3644482, är inrymt i ombyggda kyrkstallar och har 41 bäddar. Frukostservering och café.

E-post: langasjo.vandrarhem@gmail.com 
Hemsida: www.langasjovandrarhem.se

47. Klasatorpet. Vägvisning till "Klasatorpet" där filmen "utvandrarna" spelades in. Stugorna är bevarade i sitt ursprungliga skick som vid filminspelningen.

49. Parismåla. Från denna plats skymtar man sjön Törn.

50. Näset. Här vid "Näset" har filmen "Här kommer Petter" spelats in.

51. Törsbo kvarn.

53. Harebokvarn, här vandrar vi på en vacker grusås.

54. Salebodaåsen, är en del av en grusås söder om sjön Löften.

55. Hamburg, gårdens ägor, byggnader och hägnader sköts på gammalt traditionellt sätt.

56. Sjön Löften.

57. Rastplats, med toalett och vindskydd.

58. Kråkenäs, här finns två väldiga flyttblock från istiden.

59. Modala Glasbruk. Leden går nu in i "Mobergsbygden" med påtagliga minnen från Vilhelm Mobergs tid. Två hundra meter från vägskälet mot Emmaboda finns lämningar från Modala Glasbruk, där Vilhelm Moberg arbetade som ung.

60. Pestkyrkogården. I början av 1700-talet drabbades befolkningen av pest och anlade då denna kyrkogård. Här ligger enligt uppgift 70 människor begravda.

61. Moshults Vandrarhem, Emmaboda, tel. 076-3134839. Rumsuthyrning med frukostservering eller självhushåll, cykeluthyrning. Vandrarhemmet är beläget 185 m ö h med en mycket vacker utsikt. Hemsida: www.moshultsvandrarhem.com

62. Moshultamåla gamla skola. Skolhuset som Vilhelm Moberg gick i, är flyttat från Påvelsmåla i början av 1960-talet till sin nuvarande plats. Där finns böcker och andra ting ifrån Mobergs liv och leverne. Utanför skolhuset är en byst av Vilhelm Moberg rest år 2000. Säsongsöppet, tel 0471-450 12.

63. Minnesstenen över Vilhelm Moberg. Detta är platsen där författarens barndomshem - soldattorpet nr 132 - en gång stod.

64. Påvelsmåla, skolbyn i Vilhelm Mobergs barndomsmiljö.

65. Påvelsmåla Skola, den ursprungliga platsen för skolan där Vilhelm Moberg lärde sig läsa och skriva.

66. S. Askaremåla, naturligt småländsk lantbruksmiljö.
Skruv I Skruvs samhälle kan du proviantera, besöka sevärdheter, bada, fiska mm.

Skrufs Glasbruk 
Kännetecknas av tidlöst och stilrent glas. Här görs allt glas för hand in i minsta detalj. Härifrån kommer många av de glas som används av den svenska riksdagen och landets ambassader runt om i världen. Hyttan i Skruf är öppet för besökare året runt.
Hemsida: www.skrufsglasbruk.se

Glasmuseum
Hembygdsföreningen visar glas från Skrufs glasbruks alla epoker, 1897 till nutid. Sommaröppet.

Traktormuseum
Håller öppet efter överenskommelse. Tel. 0478-201 26.

67. Skruvs badplats Badsjön, idrottsplats och angränsande fiskesjö. Här finns toalett, dusch, grillplats, friluftsbad och naturcamping. I Laxsjön finns inplanterad regnbågsforell, fiskekort köps i Skruvs kiosk, tel. 0478-200 04.

68. Åbro Kvarn, Skruv I anslutning till Skruvs badplats rinner en liten bäck, och det var här, enligt Vilhelm Moberg, som drängen Robert i Utvandrarna lekte och tappade sin mössa. Hänvisningsskylt från badplatsen.

69. Grimsnäs Herrgård, Ljuder, Skruv, tel. 0478-204 00. Bed & Breakfast och restaurang obs förbokning . Naturskönt läge mitt i vacker ekskog. Hemsida:www.grimsnas.se

69A. Åkerby vägskäl. Detta är utvandrarnas startplats i Vilhelm Mobergs utvandrarepos. Här finns en minnessten med karta och inskriptioner. Vägskälet är en lugn rastplats med alla ett gammalt vägskäls tillhörigheter såsom vägvisare, milsten, brovägstenar, grindar, stättor, gärdsgårdar och en blomsteräng.

69B. Korpamoen & Bondeskog 2500 m söder om Åkerby. Denna plats är utpekad av Vilhelm Moberg som den av honom tänkta platsen för Karl Oskar och Kristinas hem i Ljuder. Raststuga med toalett och grillmöjligheter finns vid Skogslund, 1 km öster om Korpamoen.

70. Kyrkstallarna i Ljuder är helt i ursprungligt skick.

71. Ljuders kyrka Utvandrarbygdens kyrka är byggd på 1840-talet med stora uppoffringar av de fattiga Ljuderborna. Kyrkmiljön och närområdet har ett högt kulturhistoriskt värde som exempel på småländskt sockencentrum. Ingår i Kronobergs läns program för kulturminnesvård. Gröna vägen mellan Åkerby vägskäl och Lessebo är en naturskön slingrande väg, omtyckt av cyklister och motorcyklister.

72. Sockenstugan i Ljuder med Hembygdsgården, Museet och Amerikarum Här finns mycket fina samlingar av hela hem och information om utvandringen till Amerika. I sockenstugan finns ett emigrantrum iordningställt. Kontaktpersoner Börje Nilsson, tel. 0478-230 24. Kaffeserveringen i sockenstugan under sommaren.

73. Backa. Lägg märke till den vackra enebacken och linbastan.

73B. Vida by, ålderdomliga drag och ålderdomliga gårdsnamn. Ateljé Vidagård, hantverk, konsthantverk, gårdsbutik och kaffeservering. Öppet tisdag-söndag. Hemsida: www.ateljevidagard.com

74. Videsjön, sänkt sjö av förhistorisk betydelse från den Värendska randbygden, idag av riksintresse som fågelskyddsområde. Reservat under bildande. Sockengränsen mellan Ljuder - Linneryd och kommungränsen mellan Lessebo och Tingsryds kommuner går här.

75.-

76. Sandviks by. Sjön Viren (200 m). Rastplats med toalett och möjlighet till bad. Fynd av sten- och flintverktyg visar att platsen varit bebodd för 5000 år sedan. Av dessa fynd kan antagas att en "verkstad" för tillverkning av flintverktyg funnits på boplatsen. Nuvarande bebyggelse består av knuttimrade byggnader från tidigt 1800-tal, där såväl bostad, ladugård och vedbod är av timmer.

Utvandrarleden är en rundtur i Vilhelm Mobergs utvandrarbygd som går genom tre kommuner: Emmaboda, Lessebo och Tingsryd. Utmed leden finns övernattningsmöjligheter på lämpliga avstånd.

Vandringsleden är ca 110 km lång och går till största delen på skogsvägar och stigar.
Cykelleden är ca 130 km lång går på grusvägar och mindre asfaltsvägar.
Kanot kan du paddla på en 15 km lång sträcka av leden. Kombinera gärna!

Här är kartan uppdelad i mindre sektioner, skrolla längst ner för att se hela kartan!
Papperskarta över hela leden, kan ni köpa på turistbyråerna och på boendeanläggningarna längs leden.
Eller beställ den hos:
Emmaboda Turistinformation 0471-24 90 00   besokscenter@emmaboda.se.
Pris: 150 kr.

Hela kartan: