Cykelbild skylt  Grimsnas - Korro (2)Cyklande pausar Grimsnas - Korro (2)Gardesgard Utvandrarledn - gronare

Välkommen till Småland och Vilhelm Mobergs utvandrarbygd.

Småland!
Fågelkvitter, granskogsdofter och tystnad. Genom skogar och ängar, längs sjöar och stenmurar, förbi stugor och gärdsgårdar - här upplever ni det genuina Småland - till fots, på cykel eller i kanot.

Utvandrarleden är en rundtur i Vilhelm Mobergs utvandrarbygd som går genom tre kommuner: Emmaboda, Lessebo och Tingsryd. Utmed leden finns övernattningsmöjligheter på varierande avstånd.

Utvandrarleden består dels av en vandringsled och dels av en cykelled. Längs någon sträcka går även att paddla kanot. Båda lederna är rundturer med övernattningsmöjligheter på flera olika platser

Vandringsleden är ca 110 km lång och går till största delen på skogsvägar och stigar.
Cykelleden är ca 130 km lång går på grusvägar och mindre asfaltsvägar.
Kanot kan du paddla på en 15 km lång sträcka av leden. Kombinera gärna.

Historiens vingslag känns när ni passerar de kända byarna och platserna från Mobergs världsberömda bok om "Utvandrarna". Romanens platser med namn som Ljuder, Åkerby, Långasjö, Korpamoen, Moshult och Duvemåla finns i verkligheten - i Småland.


Utveckling av Utvandrarleden
Nu har det gått 50 år sedan Utvandrarleden växte fram i den småländska naturen mellan olika boenden i Ljuder, Långasjö, Korrö och Moshult. För att enklare kunna samarbeta och erbjuda besökaren en bättre upplevelse organiserade boendeanläggningarna sig i en ekonomisk förening som nu är projektägare till detta Leader-projekt.
Syftet med projektet är att utveckla Utvandrarleden till en internationellt mångsidig och attraktiv destination med många möjligheter till rekreation, upplevelser och äventyr.

Målet med projektet är att:
- Utvandrarleden vidareutvecklas, såväl fysisk anpassning av leden som testning av tävlingskoncept för cykel
- En ny organiserad markägarsamverkan organiseras utmed Utvandrarleden
- Information om leden finns på relevanta digitala plattformar med uppdaterad information
- Utvecklingen av leden underlättar för nya inkomstmöjligheter för småföretagare
- Ett utökat samarbete och nätverkande skapas över kommun-och länsgränser samt att  fler gemensamma paket utvecklats

Utvandrarleden förbättras
med stöd från: